Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Miloš Majko

Označenie inzercie

  Dnes je 9. 11. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Expedicia Nahorny Karabach
Označenie inzercie
Expedicia 100. vyrocie VOSR Petrohrad
Označenie inzercie
Kazachstan Astana 2017
Označenie inzercie
Jordansko Izrael
Označenie inzercie
Expedicia DONBAS 2016
Označenie inzercie
Expedicia DONBAS 2016
Označenie inzercie
Expedicia Cernobyl 2016
Označenie inzercie
Expedicia  Za polárny kruh 2016
Označenie inzercie
Expedícia Moldavsko - Podnestersko - Ukrajina   2015
Označenie inzercie
Obcan rozhodni -MAJKO
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
Na zamyslenie...
Označenie inzercie
Na zamyslenie...
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Historické fotografie
Sereď
ALBANIA dovolenka 2014
Označenie inzercie
ALBANIA dovolenka 2014
Označenie inzercie
Linky
Videá

"Kritika spoločenských javov je nielen dovolená, ale aj potrebná" - otvorený list starostovi obce Šintava M. Holičkovi

200

Starosta obce  Šintava, pán Miroslav Holička,

využívam  možnosť oslovenia  Vás týmto otvoreným listom  hneď z niekoľkých dôvodov. Pretože nedvíhate občanovi mobilný telefón a to ani v pracovnej dobe, neodpovedáte na poštu zaslanú Vám, starostovi obce e-mailom na oficiálnu adresu obce a Vaše meno, neodpovedáte ani na žiadosti a otázky položené Vám (osobe povinnej) v súlade so zákonom 211/2000 Z.z.  a v neposlednej rade preto, aby obyvatelia obce, Vaši voliči a vlastne aj úplne bežní ľudia  vedeli, čo musí absolvovať občan a novinár ak chce vo verejnom záujme získať a publikovať informácie od voleného zástupcu ako ste Vy.

Pán starosta Holička, na obecné zastupiteľstvá v Šintave som ako novinár začal chodiť v septembri minulého roku z dôvodu diskusie prebiehajúcej v médiu Seredonline. V nej čitatelia – obyvatelia obce kritizovali Váš prístup k veciam verejným a niekoľkí z nich médium dokonca požiadali o uverejnenie materiálov dokazujúcich Vaše postoje a ignorovanie ich oprávnených požiadaviek. Už na prvom zastupiteľstve som Vám položil v súlade s platnou legislatívou otázky, načo ste mi Vy osobne namiesto odpovede oznámili, že odpovedať nebudete a vedome porušíte zákon, nakoľko žiadna sankcia Vám z takéhoto konania nevyplýva. Nebudem Vaše vyjadrenie hodnotiť z hľadiska morálky a etiky, zopakujem však to čo som Vám povedal priamo na mieste – už za takýto arogantný prístup k dodržiavaniu zákonov  SR podľa môjho názoru nemáte právo zastávať volenú funkciu platenú občanmi. Pravdepodobne totiž zabúdate na text skladaného sľubu a na to, že Vy ste starostom pre občanov a nie občania sú tu na to, aby sa Vám vo svojej  podstate skladali na vysoko nadštandardnú výplatu a následne sa  z Vašej strany dočkali ignorovania ich oprávnených požiadaviek.

Pán Holička, hanbou pre Vás možno ani nie je Vaše vyjadrenie vyslovené priamo v zasadacej miestnosti vopred deklarujúce Vaše odhodlanie zákon vedome porušiť, ako to, že ste svoje tvrdenie naozaj dodržali a zákon ukladajúci Vám povinnosti „ako osobe povinnej“ ste úplne odignorovali a povinnosť za ktorú ste ako štatutár obce platený, muselo vo verejnom záujme z časti nahradiť nezávislé súkromné médium získaním dôležitých informácií pre občanov z iného zdroja.

Pán Holička, za perličku Vo Vašom správaní sa v pozícii voleného zástupcu obyvateľov obce  považujem Vami podané trestné oznámenie na moju osobu, za otázku položenú Vám starostovi obce  v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Neviem, či z neznalosti alebo opätovnej ignorácie zákonov SR  (vážne neviem čo je pre obyvateľov obce horšie)  ste sa pokúsili obmedziť informovanie verejnosti o veciach verejných, resp. odradiť občanov od záujmu o ne. S najväčšou pravdepodobnosťou Vám ušlo, že minimálne v mojom prípade takýmito krokmi nepochodíte. Práve opačne – ako som Vám oznámil na nedávnom  OZ, informovanie verejnosti o spôsobe výkonu moci Vami v obci  Šintava neukončím a médium Seredonline v ňom bude pokračovať. Už dnes vidím, že dlhodobo.

Na poslednom rokovaní Obecného zastupiteľstva som Vám pán Holička, starosta obce Šintava, dal možnosť obyvateľov obce a prítomných občanov informovať o výsledkoch vyšetrovania vedeného na základe Vami podaného trestného oznámenia na moju osobu. Chcel som Vám zároveň dať možnosť verejne sa mi ospravedlniť a predísť tak možnému právnemu sporu.  Namiesto jednoduchej odpovede a prípadného ospravedlnenia sa za Vašu aroganciu a nedôvodne podané trestné oznámenie, ste sa vyjadrili, že si na výsledok vyšetrovania nepamätáte.
Pán Holička, dovolím si teda závery vyšetrovania Vám verejne pripomenúť. Uznesenie vyšetrovateľa nebudem rozoberať podrobne, vyberiem len najdôležitejšie časti. Ostatné si čitateľ bez problémov nájde v priložených prílohách.


Z uznesenia vyšetrovateľa  ČVS: ORP-642/1-VYS-GA-2015, ktorý zastavil trestné stíhanie vyberám:

"Trestné oznámenie podáva na Miloša Majka ako vlastníka internetového média Seredonline, nakoľko Miloš Majko sa "chytil" príležitosti a predmetné otázky mu položil v zmysle zákona 211/2000 Z.z. Tieto otázky sa ho dotkli napriek tomu, že si je vedomý, že ako verejný činiteľ musí znášať určitú mieru kritiky avšak to načo sa ho verejne pýtal Miloš Majko je podľa ***********   nehoráznosť, nakoľko podľa jeho názoru tieto otázky nemajú nič spoločné s výkonom jeho funkcie starostu."

"Ďalej uviedol, že Miloš Majko si neustále chce zvyšovať sledovanosť svojho internetového média a z toho dôvodu šíri takéto nehoráznosti a špiní ľudí."

"Uviedol, že chápe, že žijeme v demokratickom štáte, avšak všetko musí byť v medziach zákona. Potom, čo podal trestné oznámenie, príspevky na Seredonline sú voči jeho osobe už opatrnejšie, takže má pocit, že to malo aspoň preventívny charakter vo vzťahu k ľuďom, ktorí ho neustále v tomto médiu urážajú."

Pán starosta, dúfam že sa neurazíte, keď  Vaše vyjadrenia vypovedané pred vyšetrovateľom tu a teraz komentovať nebudem...  Najmä Váš výrok  "konanie v medziach zákona"  totiž pri  Vašom konaní naozaj pôsobí komicky.

Nemôžem však nenapísať nasledovné: pán Holička, máte to pomýlené. Trestné konanie nemá slúžiť na zastrašovanie občanov, či ľudí s inými názormi ako máte Vy a už vôbec nie tých, ktorí žiadajú len informácie na ktoré majú zo zákona nárok, ale na trestanie páchateľov dopúšťajúcich sa trestnej činnosti.
Vyšetrovateľ prišiel k nasledovnému záveru (a pripomínam Vám, že príslušný prokurátor sa s ním stotožnil):

"Je potrebné uviesť, že občan ako i médium má právo požadovať od volených zástupcov informácie tak ako to upravuje vyššie citovaný zákon o slobode informácií a mám za to, že položením otázok nebol porušený zákon."

Pán Holička,
dovolím citovať niekoľko viet z viacerých rozsudkov  Európskeho súdu pre ľudské práva:


„Sloboda prejavu tvorí jeden z hlavných pilierov demokratickej spoločnosti a jednu z prvoradých podmienok jej rozvoja. Pokiaľ ide o hranice prípustnej kritiky Európsky súd pre ľudské práva vyjadril, že tieto sú širšie vo vzťahu k politikovi konajúcemu vo svojej funkcii, ako vo vzťahu k súkromnej osobe. Politik sám nevyhnutne a vedome otvorene vystavuje svoje slová a skutky podrobnému skúmaniu zo strany novinárov a širokej verejnosti. Sloboda prejavu chráni možnosť vysloviť nezávideniahodné hodnotenie politika, i keď je tvárou v tvár faktom takéto hodnotenie nadsadené a neobjektívne.“

A ešte ďalej:


"Hoci sa verejným osobám môže zdať, že niektoré vyjadrenia zasahujú do ich práva na ochranu osobnosti, vzhľadom na ich dobrovoľné rozhodnutie o vstupe do politiky, musia takéto zásahy strpieť. Európsky súd pre ľudské práva išiel v tejto otázke až tak ďaleko, že uviedol, že ochrana slobody prejavu sa vzťahuje nielen na informácie a myšlienky, ktoré sú prijímané priaznivo, alebo ktoré sa považujú za neškodné alebo za indiferentné, ale aj na také, ktoré urážajú, šokujú alebo znepokojujú. Takto si to vyžaduje pluralizmus, tolerancia a veľkorysosť, bez ktorých neexistuje „demokratická spoločnosť“.

A nasledovné:

"Kritika spoločenských javov je nielen dovolená, ale aj potrebná. Treba zároveň pripustiť, že v rámci kritiky podľa okolností a povahy konkrétneho prípadu možno strpieť určitú mieru zveličovania, ironizovania, či použitia relatívne ostrejších výrazov, ktoré by mohli byť za iných okolností považované za urážlivé. U verejných činiteľov je kritika považovaná za nevyhnutnú súčasť ich verejného účinkovania a tieto osoby s kritikou už vstupom do politiky musia počítať."

Vecná kritika je chápaná tak, že vychádza z reálnych či pravdivých skutočností a z týchto potom vyvodzuje zodpovedajúce závery pre hodnotiaci úsudok.

A ešte by Vás, voleného zástupcu plateného občanmi  pán Holička nepochybne malo zaujímať toto vyjadrenie:

"Keď Jorg Haider, pronárodne orientovaný politik Slobodnej strany Rakúska, oslavoval úlohu generácie nemeckých vojakov bojujúcich v druhej svetovej vojne, nazval ho novinár Oberschlick v novinovom článku idiotom. Súd sa k tejto veci vyjadril, že aj keď je pravdou, že pomenovanie politika slovom idiot na verejnosti môže pre neho znamenať urážku, vzhľadom na okolnosti prípadu sa toto označenie nezdá neprimerané k rozhorčeniu, ktoré Haider vedome vyvolal. Súd rozhodol, že sa nepreukázala nevyhnutnosť zásahu do sťažovateľovej slobody prejavu zaručenej článkom 10 Európskeho dohovoru, ktorý bol porušený."

Zdroj: VIA IURIS

Na záver z mojej strany pán starosta snáď ešte toto:  Ja som Vás vo svojej žiadosti podanej v súlade s príslušnou legislatívou ani neurážal, ani neosočoval, ba dokonca som Vás nenazval ani idiotom. Pýtal som sa len na využívanie auta a tak si myslím, že Vášmu konaniu  (podanie trestného oznámenia)  zodpovedajú moje súčasné kroky, teda podpísanie plnej moci advokátskej kancelárii, ktorá  Vám v mojom mene onedlho navrhne mimosúdne vyrovanie.


Pán starosta obce  Šintava, Miroslav Holička, vyjadrujem svoje presvedčenie, že si uvedomíte svoju úlohu v spoločnosti ako volený predstaviteľ samosprávy a minimálne si necháte vysvetliť pojem „verejný záujem“ a veci s ním súvisiace.

Pre informáciu obyvateľov obce Šintava a občanov, starosta obce Holička na otázky občana položené podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám zo septembra minulého roku dodnes neodpovedal.  Znamená to teda, že obyvatelia Šintavy do dnešného dňa nevedia, napr. aké náklady vynaložila obec  (tada v konečnom dôsledku samotní občania) na právne zastúpenie v spore Lodenica.


Zápas občana a média o zverejnenie informácií  voleným zástupcom zatial trvá viac ako 8 mesiacov. A bude pokračovať...

 

Miloš Majko, novinár a občan - autor otvoreného listu

 

P.S.: Záver vyšetrovateľa  vyšetrujúceho trestné oznámenie podané starostom obce  Šintava  Miroslavom Holičkom na novinára a občana Miloša Majku za otázky  položené mu v súlade so zákonom  o slobodnom prístupe k informáciám: "Otázky zverejnené na verejne prístupnom internetovom portály seredonline.sk nie je možné považovať za údaj, ktorý by bol spôsobilý značnou mierou ohroziť niečiu vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, v danom prípade či už anonymný vkladateľ príspevku ale i Miloš Majko sa pýtajú či starosta vozí na obecnom aute pani    ********** na vysokú školu a či využíva obecné auto na iné účely ako spojené s výkonom funkcie pre obec. Je potrebné uviesť, že občan ako i médium má právo požadovať od volených zástupcov informácie tak ako to upravuje vyššie citovaný zákon o slobode informácií a mám za to, že položením otázok nebol porušený zákon."

 

- - -

Poznámka autora otvoreného listu: Nemusíte so mnou súhlasiť a na vec môžete mať iný názor ako ja. Rešpektujem to  a dokonca Vám médium  SoL umožňuje jeho zverejnenie. Žiadam Vás teda o rešpektovanie názoru môjho. Ďakujem.

 

- - -

Príloha 1: Zdroj: VIA IURIS

Príloha 2: Zdroj: OR PZ Galanta

Príloha 3-7: korešpondencia s overeným podpisom autora listu odovzdaná do podatelne OÚ v Šintave viac ako dve hodiny pred uverejnením listu v médiach


Priložené súbory k článku:Fotogaléria k článku:

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

Zobraziť všetky fotografie
200
Autor: Miloš Majko

Skryť všetky fotografie

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
Mladi reporteri
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
Foto Atelier Majko
Označenie inzercie
Reporter24.sk - Slovenský spravodajský portál - internetová televízia
Označenie inzercie
Považie On Line
Označenie inzercie
Transparentná samospráva
Označenie inzercie
BEZPECNE MESTO
Označenie inzercie
Bratislava nahlas
Označenie inzercie
Sered On Line
Označenie inzercie
Ján Budaj
Označenie inzercie
INFOSLOBODA
Označenie inzercie
Bratislava Live
Označenie inzercie
Orava-Kysuce
Označenie inzercie
CYKLOCESTOVANIE
Označenie inzercie
Novohrad a Podpolanie
Označenie inzercie
Policia On Line
Označenie inzercie
Vyhľadávanie
Posledné komentáre
naEXpediciu.sk - cestovetelsky portal
Označenie inzercie

Milos Majko

Create Your Badge
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Kniha Nezna revolucia Mytny
Označenie inzercie
Expedicia Jordansko Izrael
Označenie inzercie
Cestovanie 1B
Označenie inzercie
Bottom panel

© majko.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na majko.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Farby laky

Webdesign

BEZPECNE MESTO
Označenie inzercie
Obcan rozhodni
Označenie inzercie
ALBANIA dovolenka 2014
Označenie inzercie