Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Miloš Majko

Označenie inzercie

  Dnes je 9. 11. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Expedicia Nahorny Karabach
Označenie inzercie
Expedicia 100. vyrocie VOSR Petrohrad
Označenie inzercie
Kazachstan Astana 2017
Označenie inzercie
Jordansko Izrael
Označenie inzercie
Expedicia DONBAS 2016
Označenie inzercie
Expedicia DONBAS 2016
Označenie inzercie
Expedicia Cernobyl 2016
Označenie inzercie
Expedicia  Za polárny kruh 2016
Označenie inzercie
Expedícia Moldavsko - Podnestersko - Ukrajina   2015
Označenie inzercie
Obcan rozhodni -MAJKO
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
Na zamyslenie...
Označenie inzercie
Na zamyslenie...
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Historické fotografie
Sereď
ALBANIA dovolenka 2014
Označenie inzercie
ALBANIA dovolenka 2014
Označenie inzercie
Linky
Videá

Otvorený list občanov mesta voleným zástupcom - ANKETA

Miloš MajkoDátum26. 11. 2012 11:46:18TémaINFOSLOBODA
200

Vývoj v spoločnosti našťastie smeruje stále k väčšiemu záujmu občanov o dianie vo veciach verejných. Stále viac ľudí začína chápať, že volení funkcionári majú slúžiť nám občanom a nie opačne.

Aj v našom meste sme svedkami konania  niektorých poslancov  MsZ nie v prospech väčšiny občanov. A to napriek verejne prejavenému  nesúhlasu mnohých voličov  s ich rozhodnutiami, ktoré evidentne smerujú  k zvýhodňovaniu  úzkych záujmových skupín obyvateľov . Na tento problém už roky poukazujeme v  SOL. 

Dosť určite práve posledné udalosti  (ignorovanie a zosmiešnenie  občanov - navrhovateľov iných na ocenenie mesta, VZN prijímané poslancami  MsZ a fungujúce v meste v rozpore s platnou legislatívou, či  návrh VZN o stovky percent zvyšujúci poplatky za materské školy)  boli tou povestnou kvapkou, ktorá spôsobila preliatie pohára trpezlivosti u mnohých občanov. Nevidiac inú možnosť na nápravu  sa rozhodli napísať vedeniu mesta a poslancom MsZ otvorený list, ktorého obsah uverejňujeme v plnom znení:

 

Vážení volení zástupcovia občanov mesta Sereď,

dnešný  17. november považujeme za priam symbolický dátum na napísanie listu, ktorého obsah mal byť minulosťou už takmer štvrť storočie, inak povedané, v civilizovanej spoločnosti by nemal byť dôvod k jeho vzniku.

Práve v tento deň si mnohí z nás automaticky viac zamýšlajú sa nad tým, či štrngotajúcimi kľúčmi a ideálmi v mysliach demonštrantov mrznúcich počas  Nežnej revolúcie na námestiach, sme docielili to, čo sme docieliť chceli. Teda skutočnú demokraciu, skutočnú vládu ľudí, skutočné rozhodovanie o svojich osudoch, o úrovni vlastného života či o statuse, ktorý budeme zastávať v spoločnosti.

Žiaľ po viac ako dvoch desaťročiach vidíme, že vláda jednej strany bola – priznajme si, že aj našou neskúsenosťou, nezáujmom a dôverou vo volených zástupcov - prenesená nie do rúk ľudí skutočne zastupujúcich občana a jeho záujmy. A to žiaľ nie iba z pohľadu tej „veľkej“ politiky.

My, občania mesta  Sereď si uvedomujeme, ako veľmi sa nielen nás ale najmä našich detí a vnukov dotýka každé rozhodnutie, ktoré Vy,  nami volení zástupcovia prijímate. Uvedomujeme si, ako svojimi rozhodnutiami veľmi dokážete zmeniť životy nielen väčšiny obyvateľov mesta, ale aj mimoriadne úzkych skupín takpovediac vyvolených.

Nie je potrebná žiadna veľká odbornosť či rozhľad občana, aby sme pochopili, že prakticky všetky dôležité rozhodnutia  smerujú k podpore jednotlivých záujmových skupín, ktoré majú medzi poslancami a vedením mesta svoje ťažko spochybniteľné zázemie. Rozdeľovanie finančných zdrojov patriacich všetkým občanom mesta po dlhé roky nie je spravodlivé a až mimoriadne okato sú zvýhodňované kluby či združenia, v ktorých zďaleka nie je zastúpená väčšina obyvateľov mesta. Ich činnosť nesmeruje v prospech väčšiny občanov a profit z činnosti združení je smerovaný iba k veľmi obmedzenej vrstve občanov.

Po dlhé roky sledujeme stav, kedy ešte aj cesty sú opravované tam, kde bývajú poslanci  MsZ, k nehnuteľnostiam v meste sa dostanú skôr deti poslancov ako bežný občan a to veľa krát ľsťou, kedy poslanci  MsZ či nim blízke osoby majú v mestských nehnuteľnostiach dlhoročné nájmy za výrazne zvýhodnené nájomné, kedy sa k mnohým dlhodobo zmluvne viazaným zákazkám dostavajú firmy, ktoré sú na poslancov  MsZ buď priamo naviazané, alebo sú významnými sponzormi akcií poriadaných  primátorom mesta či pod jeho záštitou.

Nie sme jediným mestom, ktorého volení predstavitelia  si za peniaze nás občanov pravidelne vydávajú tlačené periodikum, v ktorom oni sami rozhodujú o tom, čo v ňom bude uverejnené, teda aké informácie sa dostanú občanom mesta. Anomália, ktorá v demokratickej spoločnosti nemá čo hľadať.

Nie sme jediným mestom, ktoré za peniaze občanov mesta vytvorilo internetové médium, v ktorom opätovne prináša informácie, ktorých šírenie vyhovuje iba určitému úzkemu okruhu ľudí priamo spätých s vedením mesta a poslancami  MsZ.

Jednoznačne sme však jediným mestom v republike, ktoré v mediálnej oblasti takto koná napriek tomu, že v meste už 5 rokov pôsobí nezávislé médium tvorené samotnými občanmi, ktoré si svojou objektivitou, nestrannosťou a kvalitnou prácou získalo prestíž a uznanie odbornej verejnosti v celorepublikovom meradle. Sme jediným mestom, ktorého občanmi volení funkcionári sa neštítia kopírovania toho, čo iní vymysleli, zaplatili zo svojich peňazí  a úspešne zaviedli  do praxe.

Sme mestom, v ktorom viacerí poslanci  MsZ sú  zároveň podnikateľmi, ktorých firmy  (prípadne firmy ich blízkych príbuzných)  majú s mestom a organizáciami patriacimi mestu uzatvorené dlhodobé nájomné zmluvy a zmluvy na dodávku tovaru a služieb.  A sme mestom, v ktorom napriek upozorneniam občanov – voličov, vedenie mesta a poslanci  MsZ s týmto stavom nielenže nič nerobia, ale tvária sa, že problém nejestvuje.

Žijeme v meste, v ktorom si Vy volení funkcionári privlastňujete  právo rozhodovať o veciach, ktoré na desaťročia menia vzhľad mesta. Kde jedinci ktorí sú pri moci z pozície svojich funkcií nielen o veciach rozhodujú, ale svoje rozhodnutia mnohokrát pretavujú do reálnych zákaziek pre svoje vlastné firmy a to napriek tomu, že ich práca nezodpovedá súčasným štandardom (napr. architektonický návrh námestia Slobody)  v danom odvetví.

Poslanci mesta  Sereď s požehnaním primátora mesta sú schopní bez akejkoľvek predošlej komunikácie s občanmi mesta -  voličmi navrhnúť, schváliť a podpísať zmluvu (Sokolovňa) s nájmom pre de facto súkromný klub a záväzkami  vyplývajúcimi zo zmluvy pre mesto – teda nás všetkých na  50 rokov!

Pýtame sa, je to v súlade s etikou a je to vôbec normálne? Akým právom napriek upozorneniam a nespokojnosti občanov takýto právny dokument bol vedením mesta schválený a podpísaný? Akým právom ste  Vy súčasní poslanci  MsZ  zaviazali  našich vnukov a pravnukov plniť Vaše osobné,  želania na dobu prakticky štyroch generácií?

Sme mestom, v ktorom  Vy nami volení zástupcovia  v čase  kedy naše deti v materských školách sedia na takmer  50 ročných stoličkách vidíte ako vhodnú investíciu nie vzdelanie našich detí, ale umelý trávnik a iné výhody pre ďalší súkromný klub futbalistov, z ktorých  90% nie je vôbec zo  Serede. A to všetko napriek tomu, že deťom aj v tomto športe sa v meste dostáva tak málo, až sa  väčšina šikovných juniorov rozhodla radšej trénovať v iných mestách.

17. november je naozaj tým najvhodnejším dátumom na to, aby sme my občania – voliči upozornili poslancov  MsZ , primátora mesta a úradníkov platených z našich daní, že nie sme slepí a že nie sme spokojní s Vašou  prácou a rozhodovaním minimálne vo vymenovaných veciach.

Verejne týmto listom upozorňujeme Vás, našich zástupcov, že sme Vám dali svoju dôveru nie preto, aby ste zo svojich pozícií konali v náš neprospech, ale aby ste nám slúžili a aby ste konali v prospech väčšiny občanov mesta.

Takto však konať nemôžete, keďže sa bránite komunikácii s väčšinou občanov a to napríklad cez nezávislé médium  SeredOnLine.sk, ktoré sa o otvorenú verejnú diskusiu snaží už 5 rokov.  Väčšina z Vás poslancov  MsZ neprejavila záujem ani o verejné diskusie v médiu, ktoré jediné vie vierohodným spôsobom preukázať  sledovanosť a jeho redakčný systém umožňuje interaktívne vstupy v smere občan – poslanec (primátor, úradník) a tiež v smere  opačnom. Väčšina z Vás dokonca  neodpovedala ani na konkrétne otázky položené konkrétnym podpísaným a jasne identifikovaným občanom  e-mailom, prostredníctvom internetového média mesta a tiež tlačeného periodika vydávaného mestom Sereď. Takýto postup považujeme za vrchol arogancie voleného zástupcu voči občanovi a pohŕdanie  ním.

Iba pred niekoľkými mesiacmi sme mimo iné dva razy denne nútene z mestského rozhlasu počúvali oznamy vedenia mesta, v ktorých boli občania mesta vyzývaní, aby verejne navrhovali občanov a organizácie na ocenenie mesta. Následne o ich podpísaných a riadne zdôvodnených návrhoch poslanci MsZ hlasovali tajne a rozhodli bez akéhokoľvek odôvodnenia pre navrhovateľa i na ocenenie navrhnutých organizácií a jednotlivcov.

Už len za perličku v tomto kontexte považujeme verejné vyjadrenie jedného z poslancov MsZ v ktorom tvrdí, že občania si robili srandu.

Je to hanba, arogancia moci  a vrchol poníženia, ktorého sa občania dočkali od ľudí, ktorým vo voľbách dali svoje hlasy vo viere, že sa jedná o ľudí čestných a charakterných.

Je tu polovica volebného obdobia a my občania – Vaši voliči trváme na tom, aby ste s nami komunikovali spôsobom, ktorý si zvolíme my a nie spôsobom, ktorý volíte  Vy tak, aby námaha a náklady na komunikáciu zostali na nás.

Vážení volení zástupcovia nás občanov – Vy ste sa rozhodli kandidovať, Vy ste nás týždne pred voľbami uháňali a presviedčali, aby sme  Vám dali svoje hlasy.

Len na základe našich anonymných hlasov ste sa stali poslancami a primátorom mesta  Sereď. Na základe našich hlasov a z našej vôle ste v pozíciách, ktoré  Vám umožňujú rozhodovať o veciach verejných, rozdeľovať spoločné finančné zdroje a určovať, akým smerom sa mesto bude uberať. Pripomíname  Vám, že Váš mandát  Vás zároveň  zaväzuje nás počúvať.

My občania si želáme, aby ste naše názory  brali vážne, aby ste s nami komunikovali o všetkých dôležitých veciach týkajúcich sa budúcnosti našej a našich detí. Želáme si,  aby ste sa správali tak, ako to chceme my, Vaši voliči a nie úzke záujmové skupiny.

Trváme na tom, že svoje posty si musíte zaslúžiť, o čom nás musíte presvedčiť Vy samotní a to nielen pred voľbami, ale vždy, kedy Vás o to požiadame.

Práve v tento pre každého občana našej krajiny významný deň  je vhodné opätovne  Vám pripomenúť a zdôrazniť,  že volený funkcionár nie je našim pánom, ale tým, kto nám je povinný slúžiť a skladať účty z vykonanej práce.

Ak sa Vám táto vízia nepáči, máte možnosť dobrovoľne – (tak ako ste sa pred dvomi rokmi rozhodli kandidovať)  - vzdať sa svojho mandátu v prospech tých, ktorí sa svojmu poslaniu nespreneveria.

Vážení nami občanmi volení zástupcovia, tento otvorený list podpisujeme my občania mesta, ktorým záleží na budúcnosti našej a našich detí a žiadame Vás, aby sa nad jeho obsahom zamysleli. Zároveň  Vám oznamujeme, že sme občanmi, ktorí sa budú pýtať pravidelne a to aj na  veci, na ktoré uznávame, že odpovedať Vám je nepríjemné. Považujte tento list za úvod skutočného záujmu občanov o dianie v meste, v ktorom žijeme a žiť chceme aj ďalej.

Tento otvorený list žiadame uverejniť v plnom znení a to  Seredských novinkách (tlačenej – december 2012 i internetovej verzii - okamžite), na vývesnej tabuli mesta, v médiách, na ktoré mesto  Sereď alebo ním riadené (vlastnené) organizácie prispievajú finančne a v internetových novinách  SeredOnLine.sk - bezodkladne.

V Seredi, 17. novembra  2012

 


Fotogaléria k článku:

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
Mladi reporteri
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
Foto Atelier Majko
Označenie inzercie
Reporter24.sk - Slovenský spravodajský portál - internetová televízia
Označenie inzercie
Považie On Line
Označenie inzercie
Transparentná samospráva
Označenie inzercie
BEZPECNE MESTO
Označenie inzercie
Bratislava nahlas
Označenie inzercie
Sered On Line
Označenie inzercie
Ján Budaj
Označenie inzercie
INFOSLOBODA
Označenie inzercie
Bratislava Live
Označenie inzercie
Orava-Kysuce
Označenie inzercie
CYKLOCESTOVANIE
Označenie inzercie
Novohrad a Podpolanie
Označenie inzercie
Policia On Line
Označenie inzercie
Vyhľadávanie
Posledné komentáre
naEXpediciu.sk - cestovetelsky portal
Označenie inzercie

Milos Majko

Create Your Badge
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Kniha Nezna revolucia Mytny
Označenie inzercie
Expedicia Jordansko Izrael
Označenie inzercie
Cestovanie 1B
Označenie inzercie
Bottom panel

© majko.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na majko.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Farby laky

Webdesign

BEZPECNE MESTO
Označenie inzercie
Obcan rozhodni
Označenie inzercie
ALBANIA dovolenka 2014
Označenie inzercie