Prihlási sa Prihlási sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

majko.sk
Označenie inzercie
Miloš Majko

Označenie inzercie

  Dnes je 9. 11. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Expedicia Nahorny Karabach
Označenie inzercie
Expedicia 100. vyrocie VOSR Petrohrad
Označenie inzercie
Kazachstan Astana 2017
Označenie inzercie
Jordansko Izrael
Označenie inzercie
Expedicia DONBAS 2016
Označenie inzercie
Expedicia DONBAS 2016
Označenie inzercie
Expedicia Cernobyl 2016
Označenie inzercie
Expedicia  Za polárny kruh 2016
Označenie inzercie
Expedícia Moldavsko - Podnestersko - Ukrajina   2015
Označenie inzercie
Obcan rozhodni -MAJKO
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnos v samospráve
Označenie inzercie
Na zamyslenie...
Označenie inzercie
Na zamyslenie...
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Historické fotografie
Sereď
ALBANIA dovolenka 2014
Označenie inzercie
ALBANIA dovolenka 2014
Označenie inzercie
Linky
Videá

Projekt "KOMPA" v Gabčíkove oficiálne odprezentovaný a spustený

Miloš MajkoDátum17. 06. 2012 18:36:27TémaCestovanie
200

Gabčíkovo  |  Iba hodinu cesty autom  zo  Serede a teda aj nášho regiónu  je  Gabčíkovo, ktoré sa už od budúceho roka bude môc pochváli novou atrakciou pre domácich i turistov - prepojením obce kompou s maďarským proajškom, obcou  Dunaremete.  Projekt  "KOMPA" je budovaný so spolufinancovaním zo zdrojov  Európskej únie. V súčasnej dobe keď chcú občania obidvoch obcí prejs na druhú stranu  Dunaja, musia jazdi desiatky kilometrov.  To isté čakalo aj turistov, ktorí napríklad bicyklami nemohli ís na druhý breh  Dunaja po cyklistickej trase, ktorá takto bude ucelená.

Otváracou odbornou konferenciou  organizovanou  TTSK  Trnava a konanou tento týždeň v Gabčíkove aj za účasti médií, sa projekt rozbehol aj oficiálne. Verejnosti ho prezentovali odborníci zo všetkých zúčastnených strán. Títo odpovedali aj na otázky novinárov.  Z konferencie prinášame videorozhovory a pripravujeme aj kompletnú prezentáciu  projektu prednesenú účastníkom v maďarskom a slovenskom jazyku.

 

Tlačové správy:

Projekt „Vzájomné prepojenie turistických stredísk a ciest prostredníctvom kompy cez staré koryto Dunaja medzi obcami Gabčíkovo a Dunaremete”  

Tri regionálne a jedna krajská samospráva na maďarskej a slovenskej strane zrealizujú novú kompu a k nej patriacu infraštruktúru s využitím zdrojov Európskej únie. Ciežom projektu je zlepši udržiavanie kontaktov medzi žuďmi žijúcimi v oblasti Szigetköz a Žitného ostrova, zlepši spoluprácu medzi hospodárskymi organizáciami a dostupnos tejto oblasti využitím dopravnej alternatívy, ktorá významnou mierou neohrozí prírodné hodnoty a ekosystém a ktorá je reálna aj z hžadiska svojej ekonomiky. Miesto realizácie projektu je na maďarskej strane niekdajší prístav nachádzajúci sa v extraviláne obce Dunaremete a na slovenskej strane je to taktiež niekdajší prístav v obci Gabčíkovo.

Partnermi projektu sú na maďarskej strane Dunaja obec Lipót ako Vedúci partner a obec Dunaremete, na slovenskej strane je to obec Gabčíkovo a Trnavský samosprávny kraj.

V rámci projektu sa zrealizujú nasledovné projektové prvky:

-          Vybudovanie nových ciest pozdĺž existujúcich trás spájajúcich obec Dunaremete a prístav, resp. obec Lipót a prístav;

-          Výstavba budovy prístavu v obci Dunaremete so sebestačnou dodávkou elektrickej energie s ostrovnou prevádzkou, s vlastnou studňou, individuálne riešenou kanalizáciou a parkovacími miestami;

-          Výstavba budovy prístavu v obci Gabčíkovo s vlastnou žumpou, studňou, verejným osvetlením a parkovacími miestami;

-          Vybudovanie 0,5 km dlhej prístupovej cesty k prístavu, resp. sčasti novej, sčasti opravenej 7,9 km dlhej cyklotrasy v obci Gabčíkovo;

-     obstaranie kompy v dĺžke 24 metrov.

Projekt, ktorý je podporovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika –Slovenská republika 2007-2013, sa začal 1. januára 2011. Z dôvodu prípravy realizácie ako aj kontroly výberových konaní sa na slovenskej strane začalo s realizáciou na jar v roku 2012, a to začatím výstavby cyklotrasy. Na maďarskej strane prebieha výberové konanie na dodávateža kompy, uprostred leta sa môže zača so stavbou samotnej kompy.

Očakávame, že projekt bude ukončený v lete v roku 2013 získaním užívacieho povolenia na oba prístavy, resp. povolenia na prevádzku kompy.

Celkový rozpočet projektu je3 217 231,- € (približne 950 miliónov forintov), ktorá suma je medzi partnermi z oboch krajín rozdelená približne v pomere 50-50 %. Spomedzi partnerov na seba najväčšiu čas realizácie prevzala obec Gabčíkovo, jej podiel na projekte je 1 497 933,90 €. Podiel na projekte obce Lipót je približne 250 miliónov forintov, obce Dunaremete zhruba 230 miliónov forintov.

85 % rozpočtových prostriedkov tvorí podpora zo strany Európskej únie, po 10 % poskytuje maďarský, resp. slovenský štát, projektoví partneri sa zaviazali k zabezpečeniu vlastných zdrojov vo výške 5 %.

- - -

„Duna menti turista központok és utak összekötése kompjárattal Dunaremete és Bős (Gabčíkovo) között”

c. projekt

Sajtóközlemény

Újkompjáratot hoz létre és kiépíti az ahhoz szükséges infrastruktúrát 3 helyi és egy megyei önkormányzat magyar és szlovák összefogásban, uniós támogatással. A projekt célja aSzigetközben és a Csallóközben élő közösségek egymás közötti kapcsolattartásának, a gazdasági szervezetek együttműködésének és megközelíthetőségének javítása egy, a természeti értékeket, ökoszisztémát jelentősen nem veszélyeztető, gazdaságilag is reális közlekedési alternatívával. A projekt helyszíne magyar oldalon a Dunaremete külterületén levő egykori kikötő, szlovák oldalon pedig Bős (Gabčikovo) szintén egykori kikötője.

A projektben részt vevő partnerek a Duna magyarországi oldalán Lipót Község Önkormányzata mint Vezető Partner és Dunaremete Község Önkormányzata, a szlovákiai oldalon Bős Község Önkormányzata és Nagyszombat megye Önkormányzata.

A projekt során az alábbi projektelemek valósulnak meg:

-          Dunaremete és a kikötő, valamint Lipót és a kikötő között meglévő utak nyomvonalán új utak építése;

-          Dunaremetén kikötőépület építése önálló, szigetüzemű energiaellátással, saját kúttal, egyedi szennyvízkezeléssel, parkolókkal;

-          Bősön a kikötőépület megépítése saját szennyvíztárolóval, kúttal, közvilágítással, parkolókkal;

-          Bősön a kikötőhöz vezető 0,5 km hosszú bekőtőút, illetve 7,9 km hosszú, részben új, részben felújított kerékpárút megépítése;

-     egy 24 méteres önjáró komp beszerzése.

A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében támogatott projekt 2011. január 1-én indult. A megvalósítás előkészítése és a közbeszerzési eljárások ellenőrzése miatt a kivitelezés 2012. tavaszán indult meg a szlovák oldalon a kerékpárút építésének megkezdésével. A magyar oldalon a komp megépítőjének kiválasztása zajlik, a nyár közepén megkezdődhet a komphajó építése.

A projekt várhatóan 2013. nyarán fejeződik be a két kikötő használatba vételi engedélyének és a komphajó üzembe helyezési engedélyének megszerzésével.

A projekt teljes költségvetése 3 217 231 € (kb. 950 millió Ft), amely a két ország partnerei között kb. 50-50 %-os arányban oszlik meg. A partnerek közt a legnagyobb részt Bős (Gabčíkovo) vállalta, a projektrésze 1 497 933,9 €. Lipót Község projektrésze kb. 250 millió Ft, Dunaremetéé 230 millió Ft.

A költségvetés 85 %-át az Európai Unió támogatása teszi ki, 10 %-ot a magyar, illetve a szlovák állam ad hozzá, a projektpartnerek 5 %-os önerő biztosítását vállalták.


Fotogaléria k článku:

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

Zobrazi všetky fotografie
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko


Skry všetky fotografie

Komentáre k článku:

Komentova môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateža novín ide o pokus zachova určitú formu vožnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokožvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli by v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívatežmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívatežov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívatežov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vyda túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívatež za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmaza príspevky, ktoré budú porušova pravidlá diskusie, prípadne budú obsahova reklamu, alebo ich súčasou budú reklamné odkazy. Vydavatež novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Prida komentár
Mladi reporteri
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovatežský portál
Označenie inzercie
Foto Atelier Majko
Označenie inzercie
Reporter24.sk - Slovenský spravodajský portál - internetová televízia
Označenie inzercie
Považie On Line
Označenie inzercie
Transparentná samospráva
Označenie inzercie
BEZPECNE MESTO
Označenie inzercie
Bratislava nahlas
Označenie inzercie
Sered On Line
Označenie inzercie
Ján Budaj
Označenie inzercie
INFOSLOBODA
Označenie inzercie
Bratislava Live
Označenie inzercie
Orava-Kysuce
Označenie inzercie
CYKLOCESTOVANIE
Označenie inzercie
Novohrad a Podpolanie
Označenie inzercie
Policia On Line
Označenie inzercie
Vyhžadávanie
Posledné komentáre
naEXpediciu.sk - cestovetelsky portal
Označenie inzercie

Milos Majko

Create Your Badge
TransSibírska magistrála - Cestovatežská relácia
Označenie inzercie
Kniha Nezna revolucia Mytny
Označenie inzercie
Expedicia Jordansko Izrael
Označenie inzercie
Cestovanie 4
Označenie inzercie
Bottom panel

Š majko.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkožvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateža alebo autora článku zakázané.
Design: Š Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: Š Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na majko.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavatež novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavatež nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Farby laky

Webdesign

BEZPECNE MESTO
Označenie inzercie
Obcan rozhodni
Označenie inzercie
ALBANIA dovolenka 2014
Označenie inzercie